Wybory zarz?du KNMG 29.04.2015
Dodane przez Ewelina Szel?g dnia 2015-05-20 22:22:34
Raport z wyborów Zarz?du Ko?a Naukowego Mechaników Górników, które odby?y si? z 29 kwietnia 2015r. Obserwatorem wyborów by? opiekun ko?a, dr hab. in?. Piotr Kulinowski. W g?osowaniu wzi??o udzia? 30 cz?onków.

Wyniki g?osowania:
Funkcja: prezes zarz?du
Sebastian Ptaszek
29 g?osów za
1 g?os przeciw

Funkcja: v-ce prezes zarz?du
Jagoda Filas
28 g?osów za
2 g?osy przeciw

Funkcja: sekretarz
Bart?omiej Orlicki
27 g?osów za
2 g?osy przeciw
1 g?os ...

Spotkanie cz?onków i sympatyków KNMG
Dodane przez Sebastian_Ptaszek; dnia 2015-04-15 22:37:37
Witam wszystkich,
W czwartek 16.04.2015 spotykamy si? o 13 w sali KN, trzeba si? dogada? w sprawie pi?tkowych dni otwartych.


SP.

Spotkanie cz?onków i sympatyków KNMG
Dodane przez Sebastian_Ptaszek; dnia 2015-03-11 22:00:14
Spotkanie ko?a naukowego odb?dzie si? w czwartek 12.03.2015 o godzinie 13:00. Na spotkaniu zostan? podj?te wa?ne decyzje w sprawie wyjazdu na targi Hannover Messe.

Grup? zajmuj?c? si? tablic? LED zapraszam na godz. 11:00. Trzeba ustali? finalny projekt i podzieli? si? na podgrupy wykonawcze.

Pozdr.
SP

Wizualizacja zmaga? rowerowych
Dodane przez Sebastian Ptaszek dnia 2015-02-13 19:50:19
Og?aszam konkurs na najlepszy pomys? na "wizualizacj? zmaga? rowerowych". Co jest wa?ne? Nie tylko sam pomys?, wyobra?enie, ale te? mo?liwo?ci realizacji. Pomys?y musz? by? przemy?lane pod wzgl?dem zarówno wizualnym, jak i technicznym/wykonawczym. Czasu mamy sporo, na spokojnie podsy?ajcie na forum swoje pomys?y (najlepiej opis s?owny + jakie? rysunki, zdj?cia). W letnim semestrze wybierzemy najlepsze rozwi?zanie i zajmiemy si? realizacj?.

Pozdrawiam,
SP

Spotkanie inauguracyjne ko?a
Dodane przez Piotr M?ynarczyk dnia 2014-10-16 19:01:58

Spotkanie cz?onków i sympatyków KNMG
Dodane przez Piotr M?ynarczyk dnia 2014-06-16 16:30:27
Zapraszamy spotkanie cz?onków i sympatyków ko?a we wtorek (17.06.2014) o godzinie 13:30 w salce ko?a.

Zapraszamy.


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >
Maj

Po Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Polecamy witrynę
Nie jesteś zalogowany

Login:
Hasło: