Podawarka

Z Miningpedia

Podawarka jest urządzeniem do ładowania półmechanicznego, której zadaniem jest ułatwienie pracy ładowania poprzez obniżenie wysokości, na którą ładowacz musi podnieć łopatę z urobkiem, z 1,2 do 1,5m na 0,2 do 0,3m, dzięki czemu wzrasta wydajność ładowania. Podawarki podnoszą naładowany na nie urobek na potrzebną wysokość i wyładowują go na podstawione środki transportowe (przenośniki lub wozy). Urobek ładuje się na ładowarkę w jej końcu położonym niżej; w wyższym końcu znajduje się bęben wyładowczy.

Podział podawarek

Podawarki dzielą się ze względu na:

1. Środek podnoszący urobek:

a) taśmowe, w których urobek jest przenoszony na taśmach gumowych,

b) zgrzebłowe, w których urobek przesuwają łańcuchy ze zgrzebłami,

2. Miejsce pracy:

a) podziemne,

b) powierzchniowe,

3. Rodzaj podwozia:

a) przewoźne, na podwoziach kołowo-szynowych lub oponowych,

b) przenośne, ustawione wprost na spodku.

Bibliografia

1. „Maszyny i urządzenia mechaniczne w górnictwie”, prof. dr inż. Tadeusz Kubiczek, wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1971r.